xs
xsm
sm
md
lg

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “SACICT” จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาอาชีพ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ร่วมเฉลิมพระเกียรติในศุภวาระนี้ โดยจัดโครงการจิตอาสาต่อเนื่องตลอดปี กับกิจกรรม “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะงานด้านศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้ความรู้และพัฒนาผู้ร่วมโครงการ ยังพื้นที่ต่างๆ โดยเชิญวิทยากรจิตอาสา ซึ่งเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

อัมพวัน พิชาลัย เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ SACICT จึงมีโครงการจัดกิจกรรม “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ” และ ”SACICT จิตอาสา นำพาสุข” ตลอดปี 2562 นี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนสืบสานแนวพระราชดำริในการเป็นผู้ให้ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย ของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมนำแนวทางจิตอาสาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสองพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านการสืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย”


สำหรับกิจกรรมในโครงการ “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ” ที่ผ่านมาได้จัดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเริ่มจาก “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ้างโป่งป่าแขม จ.เชียงราย ครูวิทยากร คือ สิริวัฑน์ เธียรปัญญา ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2554 โดย SACICT ได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ต้องการโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ ที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ให้ได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว กิจกรรมครั้งแรกนี้ ครูสิริวัฑน์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปักผ้าให้กับชาวเขาทั้งสามเผ่า ให้สามารถพัฒนาทักษะฝีมือจนใช้เป็นช่องทางการสร้างรายได้เสริมต่อไป

โครงการ “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ” ตลอดหลายครั้งที่ผ่านมา จึงนับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และมีคุณค่ายิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยคณะจิตอาสาได้เรียนรู้ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมไทย และนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี พอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป








กำลังโหลดความคิดเห็น...