xs
xsm
sm
md
lg

แสนสิริ ชวนพิตต้า ณ พัทลุง สัมผัสชีวิตเด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย บินลัดฟ้าเยี่ยมชมการทำงานของยูนิเซฟ ที่ประเทศเลบานอน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ด้วยความตั้งใจที่อยากช่วยเหลือสร้างความยั่งยืนสู่สังคม ทางแสนสิริได้เริ่มต้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Sansiri Social Change มาโดยตลอด ซึ่งจุดยืนของการทำงานส่วนนี้นั่นคือ การมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ในด้านกีฬา การศึกษา สุขภาพ รวมถึงความช่วยเหลือไร้พรมแดน และด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน แสนสิริจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับองค์การยูนิเซฟ หน่วยงานของสหประชาชาติ เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาจากสาเหตุ และได้รับการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน มิใช่แค่เพียงการบริจาคหรือทำกิจกรรมแบบชั่วครั้งชั่วคราว แต่ต้องลงมือทำตั้งแต่การศึกษาผลวิจัยต่างๆ และวาง กลยุทธ์ในการทำโครงการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เพื่อการช่วยเหลือเด็กสนับสนุนให้พวกเขาอยู่รอด และเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพราะเด็กคืออนาคตของเราทุกคน

โดยในปีนี้ทางแสนสิริได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นครั้งที่ 4 โดยเดินทางไปเยี่ยมระบบการจัดการช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยขององค์การยูนิเซฟ ที่ประเทศเลบานอน โดยมีแขกพิเศษคือ เซเลบสาวคนเก่ง “พิตต้า ณ พัทลุง” ผู้สนใจในเรื่องการช่วยเหลือสังคม

ซึ่งการเดินทางไปในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้เห็นปัญหาและเข้าใจถึงปัญหา ซึ่งจะทำให้แสนสิริเกิดแนวคิดที่สามารถสนับสนุนแนวทางความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงในประเทศไทยให้อีกหลายๆ คนได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมให้ความช่วยเหลือกับองค์การยูนิเซฟ เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะวัคซีน น้ำดื่มสะอาดให้เด็กลี้ภัยที่ขาดโอกาสเหล่านี้ เพราะการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนควรเริ่มจากสาเหตุของปัญหา และความร่วมมือจากทุกมิติในการทำงาน

สาวพิตต้าผู้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปหลากหลายแห่ง ได้พบเห็นเรื่องราวและปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม นั่นคือ การขาด “โอกาส” และขาด “ความช่วยเหลือ” และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้สาวคนนี้กลับมามองหาโอกาสที่จะเป็นกระบอกเสียง และเป็นส่วนหนึ่งของผู้มอบความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเรื่องเด็ก เพราะเชื่อว่าเด็กจะมีอนาคตที่ดีได้ ต้องเริ่มจากสังคมที่ดี มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ควรได้รับ ทั้งเรื่องสุขภาพอนามัย การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของพวกเขาในอนาคต โดยเธอเชื่อว่า “เราสามารถหยิบยื่นโอกาสในด้านต่างๆ ให้กับเด็กทุกคน โดยละทิ้งความเพิกเฉย”

โดยก่อนหน้านี้ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาแสนสิริได้สนับสนุนกองทุนฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปช่วยเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ เหตุการณ์สึนามิ ในประเทศไทย และอื่นๆ หรือภาวการณ์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ โดยในทุก 1-2 ปี แสนสิริจะได้รับเกียรติจากองค์การยูนิเซฟ โดยเป็นภาคเอกชนของไทยรายแรกที่เป็นพันธมิตรกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และมีโอกาสเข้าไปเยี่ยม Child-Friendly Space ศูนย์การศึกษาเด็กผู้ลี้ภัย รวมถึงระบบความช่วยเหลือในค่ายผู้ลี้ภัย ทั้งจากประเทศที่เกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสงครามซีเรีย มาแล้วถึง 4 ครั้ง ใน 3 ประเทศ คือที่ เลบานอน ตุรกี และเนปาล เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...