xs
xsm
sm
md
lg

3 สายการบินน้ำใจงาม ร่วมกันช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


>>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางภัครา เรืองสิรเดโช รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และนางปริยา จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัลและการตลาดรายได้เสริมองค์กร บริษัท การบินไทยฯ พร้อมนางสาวปณิตา อัศวะมหาศักดา ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนของสายการบินนกแอร์ ร่วมเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในจังหวัดนครพนม

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายปี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บริษัท การบินไทยฯ สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครพนม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครพนม พร้อมกันนี้ได้นำอาหารพร้อมรับประทาน ได้แก่ข้าวไก่ทอดและน้ำดื่ม จากครัวการบินไทย มอบให้แก่ประชาชนซึ่งประสบอุทกภัย บ้านนาขามอีกด้วย

อนึ่ง การบินไทยร่วมกับไทยสมายล์ และนกแอร์ เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการบินไทยได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคในสำนักงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต สำนักงานการบินไทย ถ.หลานหลวง สำนักงานการบินไทย หลักสี่ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง และสำนักงานการบินไทย ที่อยู่ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และฝ่ายช่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมสิ่งของบริจาคทยอยขนส่งไปกับเที่ยวบินของไทยสมายล์ และนกแอร์ เนื่องจาก ทั้งสองสายการบินมีเส้นทางบินสู่จังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยจะประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือของแต่ละจังหวัด ทั้งของภาครัฐและกองทัพในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเชิญชวนลูกค้าภาคธุรกิจต่างๆ ให้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อรวบรวมทยอยส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมดนตรี รวมทั้งขายสินค้ามือสองโดยพนักงานจิตอาสา เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...