xs
xsm
sm
md
lg

ฟินแลนด์รั้งแชมป์ประเทศที่คน ‘มีความสุข’ ที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ส่วนไทยติดอันดับ 54

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามรายงาน World Happiness Report ประจำปี 2021 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ขณะที่ไทยคว้าอันดับที่ 54 และเป็นรองเพียงสิงคโปร์ในกลุ่มอาเซียน

World Happiness Report ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อ้างอิงจากแกลลัปโพลซึ่งสอบถามความคิดเห็นประชาชนใน 149 ประเทศเพื่อวัดค่าเฉลี่ยความสุขของพวกเขาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีดัชนีชี้วัดหลายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), การสนับสนุนทางด้านสังคม, เสรีภาพส่วนบุคคล และปัญหาการทุจริตคอรัปชัน

จากการสำรวจพบว่า ประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรกล้วนอยู่ในภูมิภาคยุโรป โดยฟินแลนด์ครองแชมป์ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตามมาด้วยเดนมาร์ก (2), สวิตเซอร์แลนด์ (3), ไอซ์แลนด์ (4) และเนเธอร์แลนด์ (5)

นิวซีแลนด์ร่วงลงมาอยู่ในลำดับที่ 9 แต่ยังเป็นประเทศนอกภูมิภาคยุโรปเพียงชาติเดียวที่ติดอันดับ Top 10 ร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ (6), สวีเดน (7), ลักเซมเบิร์ก (8) และออสเตรีย (10)

เยอรมนีขึ้นจากลำดับที่ 17 มาอยู่ที่ 13 ในปีนี้ ขณะที่ฝรั่งเศสไต่ขึ้น 2 อันดับอยู่ที่ 21 ของโลก สวนทางกับสหราชอาณาจักรที่ร่วงจากอันดับ 13 ลงไปอยู่อันดับที่ 17

สหรัฐอเมริกาลดลง 1 อันดับไปอยู่ที่ 19 ของโลก ขณะที่จีนติดอันดับที่ 84

4 ชาติแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท, บอตสวานา, รวันดา และซิมบับเว ติดอยู่ในลำดับท้ายๆ ของตาราง แต่ก็ยังมีคะแนนสูงกว่า “อัฟกานิสถาน” ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขน้อยที่สุดในโลกสำหรับปีนี้

สำหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 54 ของโลกเท่าปีก่อน และหากวัดกันเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะเป็นที่ 2 รองจาก “สิงคโปร์” ซึ่งติดอันดับที่ 32 ของโลก

คณะผู้จัดทำรายงานยังได้เปรียบเทียบข้อมูลปีนี้กับค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านๆ มาเพื่อวัดผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และพบว่า 1 ใน 3 ของประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด ประชาชนมี “อารมณ์ความรู้สึกด้านลบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” แต่ในทางกลับกันก็พบว่ามีอยู่ 22 ประเทศที่ผู้คน “มีความรู้สึกด้านบวกเพิ่มขึ้น”

ที่มา: เอเอฟพี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น