xs
xsm
sm
md
lg

intouch

อินทัช หนุน “รักการอ่าน” และพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” เปิดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13
อินทัช หนุน “รักการอ่าน” และพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” เปิดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13
 
หลายคนคงเคยได้ยินว่าคนอ่านหนังสือน้อยลง และหนังสือกำลังจะหมดความนิยม แต่จากผลสำรวจการอ่านของประชากรไทย ประจำปี 2561 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยใช้เวลาอ่านในการอ่านเฉลี่ย 80 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่าน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อินทัช รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงาน SET AWARDS 2018
อินทัช รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงาน SET AWARDS 2018
 
นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุนและการลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อินทัช รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
อินทัช รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018” ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ