xs
xsm
sm
md
lg

ebill

MEA แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ ที่ทำการ ลดการแพร่ระบาด COVID-19 แนะใช้บริการออนไลน์ พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า ตลอด 24 ชม.
MEA แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ ที่ทำการ ลดการแพร่ระบาด COVID-19 แนะใช้บริการออนไลน์ พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า ตลอด 24 ชม.
 
นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งขยายขอบเขตการแพร่เชื้อโรคขึ้นเป็นวงกว้างกระจายไปหลายเขตพื้นที่ อีกทั้ง นายกรัฐ
 

Online Section

MEA ห่วงใยวิกฤต COVID-19 แนะใช้บริการออนไลน์ พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชม.
MEA ห่วงใยวิกฤต COVID-19 แนะใช้บริการออนไลน์ พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชม.
 
นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานดูแลด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และจากสถานการณ์การแพร่
 

Online Section

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 63 และ 11 ธ.ค. 63 ตามมติ ครม. เลื่อนวันหยุดชดเชย
MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 63 และ 11 ธ.ค. 63 ตามมติ ครม. เลื่อนวันหยุดชดเชย
 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.
 

Online Section

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 19-20 พ.ย. 63
MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 19-20 พ.ย. 63
 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงประกาศปิดทำการทุกแห่ง ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 และปิดทำการต่อเนื่องในวันเส
 

Online Section

MEA แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
MEA แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Cen
 

Online Section

9.9 Hot Deals!!   ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ MEA จัดให้!! แค่สมัคร MEA e-Bill รับเอกสารออนไลน์ผ่าน SMS หรือ Email สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ  ไม่เสี่ยงติดเชื้อ #COVID-19
9.9 Hot Deals!! ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ MEA จัดให้!! แค่สมัคร MEA e-Bill รับเอกสารออนไลน์ผ่าน SMS หรือ Email สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ ไม่เสี่ยงติดเชื้อ #COVID-19
 
*e-Invoice : ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า *e-Receipt/e-Tax Invoice : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี *e-Notification : หนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า รักษ์โลกกับ MEA แล้ว เตรียมตัวกดรับโค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 50.- บาท ผ่านทาง MEA Smart Life Appl
 

Online Section

MEA แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
MEA แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่ง ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวช
 

Online Section

ใช้ชีวิตให้ Smart แค่เปลี่ยนมารับเอกสารออนไลน์ผ่าน MEA e-Bill ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องสัมผัสกระดาษ ลดความเสี่ยง #COVID-19
ใช้ชีวิตให้ Smart แค่เปลี่ยนมารับเอกสารออนไลน์ผ่าน MEA e-Bill ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องสัมผัสกระดาษ ลดความเสี่ยง #COVID-19
 
MEA e-Bill คืออะไรกันนะ ? #เจิดจ้า มาบอก MEA e-Bill คือ การรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ที่คุณลงทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือ Email สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางเสี่ยงติดเชื้อ #COVID-19 คลิก
 

Online Section

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้งอยู
 

Online Section

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เตรียมปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้
 

ทันเหตุการณ์

กฟน.เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์
กฟน.เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพียงผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงใส่ข้อมูลตัวเลข อาทิ บัญชีแสดงสัญญา และรหัสเครื่องวัด แล้วกดปุ่มตรวจสอบ
 

ทันเหตุการณ์

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. 63
MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. 63
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2563 รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้งอยู่ภายในจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โซน Fashion
 

Online Section

MEA ห่วงใยประชาชนผู้ใช้ไฟ แนะนำให้ใช้บริการออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้านให้เสี่ยงโควิด-19
MEA ห่วงใยประชาชนผู้ใช้ไฟ แนะนำให้ใช้บริการออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้านให้เสี่ยงโควิด-19
 
วันนี้ (3 เม.ย.) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง MEA ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า MEA มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน ในการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19 MEA จึงขอแนะนำการติดต่อขอรับบริการด้านไฟฟ้าจาก ME
 

Online Section

MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมรักษ์โลก เปลี่ยนบิลกระดาษเป็น e-Bill ยกระดับบริการดิจิทัล Thailand 4.0
MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมรักษ์โลก เปลี่ยนบิลกระดาษเป็น e-Bill ยกระดับบริการดิจิทัล Thailand 4.0
 
วันนี้ (12 มี.ค.) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง ให้ความสำคัญการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหา
 

Online Section