xs
xsm
sm
md
lg

e-Power

เจาะลึก e-Power คืออะไร กับการลองขับNissan Kicksครั้งแรก
เจาะลึก e-Power คืออะไร กับการลองขับNissan Kicksครั้งแรก
 
ทีมงานเอ็มจีอาร์ มอเตอร์ริ่ง ขออนุญาตนำเสนอในเชิงวิชาการ โดยข้อเท็จจริงจากวิศวกรและผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ของนิสสัน ซึ่งผู้เขียนไดัเก็บข้อมูลจากการสอบถามมา รวมถึงการที่ผู้เขียนได้ขับและสัมผัสกับนิสสัน คิกส์คันจริงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

Motoring