xs
xsm
sm
md
lg

e-KYC

ก.ล.ต. เผยแนวคิดจัดทำเกณฑ์ Simple KYC เพื่อให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีลงทุนในตลาดทุนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ก.ล.ต. เผยแนวคิดจัดทำเกณฑ์ Simple KYC เพื่อให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีลงทุนในตลาดทุนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไขเกณฑ์การทำความรู้จักลูกค้าแบบง่าย หรือ Simple KYC สำหรับผู้ลงทุนที่เริ่มลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดบัญชีลงทุน
 

หุ้น

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางร่วมเป็นสมาชิก NDID เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางร่วมเป็นสมาชิก NDID เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
 
ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล(National Digital ID หรือ NDID) เพื่อยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการทำความรู้จักผู้ลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตน
 

หุ้น