xs
xsm
sm
md
lg

Socialgiver

พันธมิตรศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดฯ รวมพลังคนรุ่นใหม่ เปิดโครงการเยียวยาโควิด-19 ปี 2  “ตั้งเป้าส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กลุ่มเปราะบางกว่า 10,000 ครอบครัว”
พันธมิตรศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดฯ รวมพลังคนรุ่นใหม่ เปิดโครงการเยียวยาโควิด-19 ปี 2 “ตั้งเป้าส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กลุ่มเปราะบางกว่า 10,000 ครอบครัว”
 
กลุ่มองค์กรพันธมิตรของ “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเก่าแก่นางเลิ้ง ได้เริ่มดำเนินการจัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นอีกครั้ง
 

Green Innovation & SD