xs
xsm
sm
md
lg

SmartCity

Smart Metro Grid นวัตกรรมระบบไฟฟ้าสุดล้ำจาก MEA ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนเมืองสู่ ‘มหานครอัจฉริยะ’
Smart Metro Grid นวัตกรรมระบบไฟฟ้าสุดล้ำจาก MEA ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนเมืองสู่ ‘มหานครอัจฉริยะ’
ทำความรู้จัก Smart Metro Grid นวัตกรรมโครงข่ายไฟฟ้าสุดล้ำจาก MEA ที่มุ่งพัฒนาเพื่อรองรับเมืองมหานครที่กำลังก้าวสู่การเป็น ‘มหานครอัจฉริยะ’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคดิจิทัลให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัยและมีประสิทธิ
Smart City เมืองอัจฉริยะพัฒนาด้วยไอที
Smart City เมืองอัจฉริยะพัฒนาด้วยไอที
แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือในยุคนี้ที่ใช้คำว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล” มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยนั้น มีมานานแล้ว แต่ยังขาดความชัดเจน ต่างคนต่างพัฒนาไปคนละทิศละทาง ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นรูปธรรมเสียที รัฐบาลชุดปัจจุบันเห็นปัญหาและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับต้น ๆ ปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นแบบเชิงรุก เราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและรวดเร็วนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 4 ปี ทั้งการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเพิ่มจำนวนของสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในศาสตร์สาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัยบนไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรม ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน