xs
xsm
sm
md
lg

SHORT SELL

ตลท.เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลรอบคอบก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ SABUY
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวลงมากในวันที่ 3 และ 4 เมษายน 2567 สรุปได้ดังนี้สภาพการซื