xs
xsm
sm
md
lg

Redmi

เปิดตัว Redmi 10 5G สมาร์ทโฟน 5G รุ่นเริ่ม ทำโปรฯ โอเปอเรเตอร์ เริ่มต้น 999 บาท
เปิดตัว Redmi 10 5G สมาร์ทโฟน 5G รุ่นเริ่ม ทำโปรฯ โอเปอเรเตอร์ เริ่มต้น 999 บาท
 
เสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดตัว Redmi 10 5G สมาร์ทโฟน 5G รุ่นเริ่มต้นที่หวังเข้ามาขยายตลาดผู้ใช้งานเครือข่าย 5G ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เสริมด้วยความร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ในการทำตลาดพร้อมแพ็กเกจ ในราคาเริ่มต้น 999 บาทเค เอ็ม เหลียง (K. M
 

Cyber BIZ