xs
xsm
sm
md
lg

PhutanRoyalFamily

ราชินีเจตซุนแห่งภูฏาน ทรงพระครรภ์พระโอรสองค์ที่ 3
ราชินีเจตซุนแห่งภูฏาน ทรงพระครรภ์พระโอรสองค์ที่ 3
สร้างความปลาบปลื้มโดยทั่วกันเมื่อทราบว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งประเทศภูฏาน ทรงเตรียมต้อนรับรัชทายาทพระองค์ที่ 3 โดยสำนักพระราชวังภูฏานประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลมีเดีย ม
กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน เสร็จร่วมงานวันชาติประจำปี พร้อมด้วยพระราชินีและพระโอรสทั้งสอง
กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน เสร็จร่วมงานวันชาติประจำปี พร้อมด้วยพระราชินีและพระโอรสทั้งสอง
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานวันชาติของภูฏาน ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม ของทุกปี พร้อมด้วยพระโอรส “เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก” และ “เจ้าชายจิกมี ยุกเยน วังช
ชมภาพความน่ารักในวัย 1 ชันษาของพระโอรสองค์ที่ 2 ของกษัตริย์จิกมี แห่งราชวงศ์ภูฏาน
ชมภาพความน่ารักในวัย 1 ชันษาของพระโอรสองค์ที่ 2 ของกษัตริย์จิกมี แห่งราชวงศ์ภูฏาน
ในวันนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขของราชวงศ์ภูฏาน และประชาชนชาวภูฏาน เพราะในวันที่ 19 มีนาคม ถือเป็นวันประสูติของโอรสพระองค์ที่ 2 ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา