xs
xsm
sm
md
lg

PDP2018

บล.เคทีบีคาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้อาจผันผวน แนะจับตามาตรการชะลอบาทแข็งค่าของ ธปท.
บล.เคทีบีคาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้อาจผันผวน แนะจับตามาตรการชะลอบาทแข็งค่าของ ธปท.
 
บล.เคทีบี คาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (15-19 ก.ค.62) มีแนวโน้มผันผวนตลาดจับตามาตรการชะลอเงินบาทแข็งค่าของ ธปท.และแนวโน้มกาไรไตรมาส 2 ของกลุ่มธนาคารและกลยุทธ์ลงทุน รอจังหวะลงทุนเลี่ยงหุ้นที่ต่างชาติซื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
 

หุ้น

แผนพัฒนาไฟฟ้าไทย ธงนำคืออะไร?
แผนพัฒนาไฟฟ้าไทย ธงนำคืออะไร?
 
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า “พีดีพี2018” จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 7 มกราคม 2562 และจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในวันถัดไป โดยแผนดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานนานถึง 20 ปี
 

ผู้จัดการรายวัน