xs
xsm
sm
md
lg

MOTIF

‘จีน’มีฐานะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ในเวทีการเมืองระดับภูมิภาค
‘จีน’มีฐานะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ในเวทีการเมืองระดับภูมิภาค
 
จีนกำลังมีฐานะเข็มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคแถบนี้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการในระยะใกล้ๆ นี้ของความสัมพันธ์ใหญ่ 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์กับอาเซียน, ความสัมพันธ์กับอเมริกา, และความสัมพันธ์กับรัสเซีย
 

ต่างประเทศ