xs
xsm
sm
md
lg

MEASMARTPEOPLE

MEA ประกาศผลการสอบเข้าเป็นพนักงาน ของแต่ละคุณวุฒิ จำนวน 16 คุณวุฒิ
MEA ประกาศผลการสอบเข้าเป็นพนักงาน ของแต่ละคุณวุฒิ จำนวน 16 คุณวุฒิ
 
ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ ฝทม. 4/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 รับสมัครบุคคลภายนอก และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ นั้น MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ขอประกาศผลการสอบเข้าเป็นพนักงานของแต่ละคุณวุฒิ จำนวน 16 คุณ
 

Online Section

MEA ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย พนักงานสนาม 1
MEA ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย พนักงานสนาม 1
 
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)
 

Online Section

MEA รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers) ประจำปี 2564
MEA รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers) ประจำปี 2564
 
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ และ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับรางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand) ในงาน Kincentric Best Employers
 

Online Section