xs
xsm
sm
md
lg

Firewall

แปลกแต่จริง! ถูกแฮกเฟซบุ๊กทั้งบ้าน ระดับรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมด แนะ 3 ขั้นตอนป้องกันตัวเอง
แปลกแต่จริง! ถูกแฮกเฟซบุ๊กทั้งบ้าน ระดับรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมด แนะ 3 ขั้นตอนป้องกันตัวเอง
 
คอลัมนิสต์ด้านไอที เผยมีผู้เสียหายถูกแฮกเฟซบุ๊กทั้งบ้าน ระดับรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมด แนะ 3 ขั้นตอน ถอนการเข้าถึงข้อมูลแอปฯ ในเฟซบุ๊กที่ไม่ได้ใช้ อย่าไปอนุญาตอะไรง่ายๆ ใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ใช้การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมพวก Key
 

Online Section