xs
xsm
sm
md
lg

4

เพิ่มงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น 4 พันล้าน  ช่วยชาวบ้านสู้โควิด -19
เพิ่มงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น 4 พันล้าน ช่วยชาวบ้านสู้โควิด -19
 
ผู้จัดการออนไลน์- กกพ. อนุมัติเพิ่มงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น 4,040 ล้านบาท คลุม 72 จังหวัด เปิดช่องให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเคาะงบเร่งด่วน ใช้จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เอง เริ่มเม.ย.นี้
 

ภูมิภาค