xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ใช้ไฟฟ้า

วช. จับมือ พม. ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เสริมพลังกลุ่มเปราะบางก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal
วช. จับมือ พม. ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เสริมพลังกลุ่มเปราะบางก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 

SMEs

กลุ่ม ปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน”
กลุ่ม ปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน”
 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดี แต่งกายเสื้อสีเหลือง แปรอักษรเลข ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะ รวมทั้งผนึกพลังจิตอาสารักษ์โลก สานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

NSP โชว์ผลงานคลีนเทคโนโลยี “ต้อม คาซาวา” ขึ้นแท่นแชมป์สร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก
NSP โชว์ผลงานคลีนเทคโนโลยี “ต้อม คาซาวา” ขึ้นแท่นแชมป์สร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โชว์ผลงานคลีนเทคโนโลยี บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขึ้นแท่นแชมป์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมรักษ์โลกจากหลากหลายเวทีในประเทศและระดับโลก สร้าง
 

Online Section

ปตท. มอบ ‘เครื่องตะบันน้ำ’ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ตชด.
ปตท. มอบ ‘เครื่องตะบันน้ำ’ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ตชด.
 
อังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump) และระบบส่งน้ำใน “โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” จาก ยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 

Green Innovation & SD

ทางเลือกทางรอด! "ซูเปอร์ตะบันน้ำ 4.0"  พลิกชีวิตเกษตรกรบนที่สูง
ทางเลือกทางรอด! "ซูเปอร์ตะบันน้ำ 4.0" พลิกชีวิตเกษตรกรบนที่สูง
 
ป่าโดนบุกรุก วิกฤตหมอกควัน ดิน แหล่งน้ำถูกทำลาย ผลพวงปัญหาเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกข้าวโพด = เพิ่มการเผา กระทบวงกว้าง เหตุชาวบ้านไร้ทางเลือก เข้าไม่ถึงน้ำ ผุด ซูเปอร์ตะบันน้ำ 4.0 ในต.โป่ง จ.เลย สูบน้ำด้วยน้ำ ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน ลดคาร์บอนไดออกไซค์ 0.532 กิโลกรัมต่อเครื่อง แถมใช้เงินทุนน้อย เปลี่ยนเกษตรใช้สารเคมี ปลูกพืชชนิดเดียวสู่เกษตรพึ่งพิงป่า เพิ่มรายได้ ลดเสี่ยงอุทกภัยตามแนวแม่น้ำป่าสัก
 

MGR Live