xs
xsm
sm
md
lg

ใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าที่น่าสงสัยว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น
ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าที่น่าสงสัยว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น
 
ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 รายนางสาวเพชรี อาทิตยมณฑล ขณะกระทำความผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา6 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าที่น่าสงสัยว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น
 

หุ้น

ก.ล.ต. ลงดาบ "พิชญ์ โพธารามิก" และพวกปรับ 58.77 ล้าน เหตุใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS
ก.ล.ต. ลงดาบ "พิชญ์ โพธารามิก" และพวกปรับ 58.77 ล้าน เหตุใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS
 
ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดด้านหลักทรัพย์ด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งราย จำนวน 2 ราย คือ นายพิชญ์ โพธารามิก และ นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS)
 

หุ้น

ก.ล.ต. ลงดาบ อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3 ราย เหตุใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์
ก.ล.ต. ลงดาบ อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3 ราย เหตุใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์
 
ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ 1.นายวโรตม์ หน่อแก้ว 2.นางสาวจีรนันท์ บูรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าซึ่งผ่านการสอบบ
 

หุ้น