xs
xsm
sm
md
lg

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือที่น่านตลอดช่วงเช้า มีผู้ใช้สิทธิคึกคัก
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือที่น่านตลอดช่วงเช้า มีผู้ใช้สิทธิคึกคัก
 
บรรยากาศการไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ (16 มิ.ย.) หลังเปิดหีบเลือกตั้งเวลา 08.00 น. มีผู้ไปใช้สิทธิหนาตา โดยเฉพาะที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ภูมิภาคที่ 1 ที่เทศบาลตำบลดู่ใต้
 

ทันเหตุการณ์