xs
xsm
sm
md
lg

เมืองอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต

ปรากฎการณ์ “มหาห้าม” ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามชาวปัตตานีไม่ให้ไปเกี่ยวข้อง “เวทีจะนะเมืองอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต”
ปรากฎการณ์ “มหาห้าม” ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามชาวปัตตานีไม่ให้ไปเกี่ยวข้อง “เวทีจะนะเมืองอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต”
 
การรับฟังความคิดเห็นจากล่างขึ้นบน (bottom-up) และสร้างสมมติฐานใหม่ว่า ประชาชนเป็นผู้ที่มีเหตุผลที่จะเลือกเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมก็ได้ แต่โครงการพัฒนาจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่บนพื้นฐานของหลักการทางประชาธิปไตยที่ทุกคนม
 

ภาคใต้

ศอ.บต.สอบตก! ทำผิดกฎหมายจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นย้อนหลัง ดัน “จะนะ” เป็นเมืองอุตสาหกรรมฯ
ศอ.บต.สอบตก! ทำผิดกฎหมายจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นย้อนหลัง ดัน “จะนะ” เป็นเมืองอุตสาหกรรมฯ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – นักวิชาการด้านธรรมาภิบาลฟันธงเวทีรับฟังความคิดเห็นดัน “จะนะ” เป็นเมืองอุตสาหกรรมฯ เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย ชี้อนุมัติโครงการแล้วทำเวทีรับฟังย้อนหลัง ซัด ศอ.บต.สอบตกให้ชาวบ้านเข้าได้แค่ 3 ตำบล ขัดหลักการมีส่วนร่วม
 

ภาคใต้