xs
xsm
sm
md
lg

เมืองต่ำ

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานลอยกระทง ภายใต้แนวคิด ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้
 

ทันเหตุการณ์

วธ.จับมือ 9 หน่วยงาน จัด"ลอยกระทง"
วธ.จับมือ 9 หน่วยงาน จัด"ลอยกระทง"
 
วธ.จับมือ 9 หน่วยงาน จัดลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำปลอดภัย วอนแต่งกายรัดกุม ชวนเที่ยวลอยกระทงข้าวหอมมะลิหนึ่งเดียวในไทย สตช.คลอด 6 มาตรการดูแลชีวิตคนช่ว
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต