xs
xsm
sm
md
lg

เน็กซ์ พอยท์

ผู้ถือหุ้น "เน็กซ์ พอยท์" โหวตหนุนเพิ่มทุน 394 ล้านหุ้น ขาย RO 4:1 ราคา 2.50 บ. แจกวอร์แรนต์ฟรี 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์
ผู้ถือหุ้น "เน็กซ์ พอยท์" โหวตหนุนเพิ่มทุน 394 ล้านหุ้น ขาย RO 4:1 ราคา 2.50 บ. แจกวอร์แรนต์ฟรี 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์
 
ผู้ถือหุ้น บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ไฟเขียวเพิ่มทุน 394 ล้านหุ้น ขาย RO อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคา 2.50 บาท พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ “เอนก ปิ่นวนิชย์กุล” ระบุการเพิ่มทุนครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนในอนาคต หนุนรายได้และฐานะทางการเงินให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น
 

หุ้น