xs
xsm
sm
md
lg

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี” เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ให้คนไทยสู้ทุกวิกฤตอย่างยั่งยืน
โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี” เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ให้คนไทยสู้ทุกวิกฤตอย่างยั่งยืน
 
โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี” เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ให้คนไทยสู้ทุกวิกฤตอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ “คู่มือสู่วิถีกสิกรรมธรรมชา
 

Online Section

เชฟรอนฯตั้ง “ชาทิตย์”ปธ.บริหารคนใหม่
เชฟรอนฯตั้ง “ชาทิตย์”ปธ.บริหารคนใหม่
 
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตแต่งตั้ง”ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง”ประธานกรรมการบริหารคนใหม่แทน”ไพโรจน์ กวียานันท์”ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่1พ.ค.นี้ รายงานข่าวจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด แจ้งว่า บริษัทประกาศแต่งตั้งนายชาทิตย
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ