xs
xsm
sm
md
lg

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

นักวาดภาพนิทัศน์จากข้อมูล (Data Visualizer) : เมื่อวิทยาศาสตร์สมาสกับศิลปะเป็นงานอันรื่นรมย์และสร้างปัญญา
นักวาดภาพนิทัศน์จากข้อมูล (Data Visualizer) : เมื่อวิทยาศาสตร์สมาสกับศิลปะเป็นงานอันรื่นรมย์และสร้างปัญญา
 
เมื่อตอนผมเป็นเด็ก ๆ ผมไปที่ทำงานคุณป้า ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยการแพทย์ทหารของสหรัฐอเมริกา ไปเจอจิตรกรคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เป็นนักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrator) ในห้องทำงานมีเฟรม มีสี มีสิ่งมีชีวิตและกล้องจุลทรรศน์ แว่นขยาย และภาพที่วาดไว้อีกมากมาย
 

ผู้จัดการรายวัน

หมายกำหนดการ28ก.ค.  เสด็จออกมหาสมาคม - ออกแสตมป์เทิดพระเกียรติ
หมายกำหนดการ28ก.ค. เสด็จออกมหาสมาคม - ออกแสตมป์เทิดพระเกียรติ
 
พสกนิกรปีติ “สำนักพระราชวัง” แจ้งหมายกำหนดการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จฯออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 “ไปรษณีย์ไทย” ออกแสตมป์ฟอยล์ทองเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
 

ผู้จัดการรายวัน

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 รัชกาล
ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 รัชกาล
 
ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 รัชกาล เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี พ.ศ. 2493 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พร
 

Online Section

9 พระปฐมบรมราชโองการ แห่งพระราชวงศ์จักรี
9 พระปฐมบรมราชโองการ แห่งพระราชวงศ์จักรี
 
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภค ซึ่งพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่รัชกา
 

Online Section

ทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์
ทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระนพปฎลเศวตฉัตร ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องราชูปโภค และพระแสงศาสตราวุธ เป็นพระบาทสมเด
 

Online Section

วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์
วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์
 
ตามพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ถวายพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

ผู้จัดการรายวัน