xs
xsm
sm
md
lg

ุมชนปลอดขยะ

ตลาดซันพลาซาเริ่มแล้ว! ลด Single-use Plastic  “สิงห์ เอสเตท”ร่วมโครงการ“วิภาวดี ไม่มีขยะ”
ตลาดซันพลาซาเริ่มแล้ว! ลด Single-use Plastic “สิงห์ เอสเตท”ร่วมโครงการ“วิภาวดี ไม่มีขยะ”
 
สิงห์ เอสเตท และ แม็กซ์ ฟิวเจอร์ในฐานะผู้บริหารอาคารซันทาวเวอร์สและตลาดซันพลาซา ผนึกภาครัฐเขตจตุจักร และพันธมิตรบริษัทผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส และบริษัทใกล้เคียงในย่านวิภาวดี รวมกว่า 20 บริษัท พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าใน “ตลาดซันพลาซา” ร่วมเป็นภาคีรณรงค์ลดปัญหาขยะ และส่งเสริมโครงการวิภาวดีไม่มีขยะภายใต้แคมเปญ Let’s Go Green, Save The Earth ประกาศเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก เริ่มจากลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic Bag) ในบริเวณศูนย์อาหารและตลาดซันพลาซา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าในตลาดซันพลาซาและประชาชนโดยรอบกว่า 10,000 คน หวังก้าวสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะพลาสติกภายในปี 2565
 

Green Innovation & SD

“Ban Pong Circular Community“ชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ตามแนวคิด“เศรษฐกิจหมุนเวียน”
“Ban Pong Circular Community“ชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ตามแนวคิด“เศรษฐกิจหมุนเวียน”
 
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนโครงการ “Ban Pong Circular Community“และขยายผลชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อผลักดันบ้านโป่งสู่อำเภอต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผล มุ่งดำเนินโครงการปีแรกในพื้นที่นำร่อง 17 แห่ง ตั้งเป้าลดขยะลงร้อยละ 40
 

Green Innovation & SD

เอสซีจี ยกเครือข่าย “บวร” ( บ้าน-วัด-โรงเรียน) จุดเริ่ม“คัดแยกขยะต้นทาง” สร้างวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เอสซีจี ยกเครือข่าย “บวร” ( บ้าน-วัด-โรงเรียน) จุดเริ่ม“คัดแยกขยะต้นทาง” สร้างวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 
กลุ่มเอสซีจี คงเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามแนวปฏิบัติ SCG Circular Way โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ
 

Green Innovation & SD