xs
xsm
sm
md
lg

อีสปอร์ต ซีเกมส์

"2 ทอง 2 เงิน" จากนักกีฬาอีสปอร์ตสู่ประเทศไทย
"2 ทอง 2 เงิน" จากนักกีฬาอีสปอร์ตสู่ประเทศไทย
 
เรื่องของวิดีโอเกม เรื่องของการเล่นเกม เป็นประเด็นถกเถียงกันในบ้านเรามาสักพัก ผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งพูดถึงประโยชน์จากการเล่นเกม ผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งพูดถึงโทษจากการเล่นเกม ซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่า เกมมีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่ว่าจะใช้ม
 

เกม