xs
xsm
sm
md
lg

อำเภอชนบท

“สังศิต” เสนอ “สงครามเบ็ดเสร็จฯ จัดการน้ำแก้ปัญหาความยากจน”
“สังศิต” เสนอ “สงครามเบ็ดเสร็จฯ จัดการน้ำแก้ปัญหาความยากจน”
 
จากปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งอีก 2 เดือนกว่าก็จะสิ้นฤดูฝน ขณะที่หลายพื้นที่ประสบภาวะขาดน้ำ 2 เดือนที่เหลือปริมาณฝนไม่น่าจะเพียงพอ คาดว่าภาวะแล้งจะยาวถึงปี 2564 หากไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ
 

การเมือง

หวิดล่ม!ประชาพิจารณ์สร้าง รง.น้ำตาลมิตรผลบ้านไผ่ “ไผ่ ดาวดิน”พร้อมพวกบุกขวาง
หวิดล่ม!ประชาพิจารณ์สร้าง รง.น้ำตาลมิตรผลบ้านไผ่ “ไผ่ ดาวดิน”พร้อมพวกบุกขวาง
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ไผ่ ดาวดิน” นำพวกและนักศึกษา มข.ร่วมขวางจัดประชาพิจารณ์สร้าง รง.น้ำตาลมิตรบ้านไผ่ จนเวทีในห้องประชุมล่มต้องย้ายออกมาเปิดเวทีนอกห้องประชุมแทน ด้านกลุ่มฮักบ้านเกิดบ้านเมืองเพียลั่นค้านถึงที่สุดหวั่นระบบนิเวศพัง
 

ภูมิภาค

“บิ๊กป้อม”ตามปัญหาน้ำท่วมขอนแก่น ลั่นรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายให้เร็วที่สุด
“บิ๊กป้อม”ตามปัญหาน้ำท่วมขอนแก่น ลั่นรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายให้เร็วที่สุด
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“บิ๊กป้อม”นำทีมลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามปัญหาน้ำท่วม พร้อมแจกถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน 5 อำเภอ รับปากรัฐบาลจะเร่งเยียวยาความเสียหายจากน้ำท่วมและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด
 

ภูมิภาค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบ
 

Online Section