xs
xsm
sm
md
lg

อาศรมสยาม-จีนวิทยา

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21” และ “ถอดรหัสความหมายภาพมงคลตรุษจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21” และ “ถอดรหัสความหมายภาพมงคลตรุษจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21” และ “ถอดรหัสความหมายภาพมงคลตรุษจีน”
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)” และ “จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)” และ “จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)”
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญบรรยายในหัวข้อ “ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน” โดย รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรv
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน” และ “เทคนิคการแปลสด ไทย-จีน จีน-ไทย” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน” และ “เทคนิคการแปลสด ไทย-จีน จีน-ไทย” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน” และ “เทคนิคการแปลสด ไทย-จีน จีน-ไทย” ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค 4.0” และ “เรื่องควรรู้ในเทศกาลตรุษจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค 4.0” และ “เรื่องควรรู้ในเทศกาลตรุษจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค 4.0” และ “เรื่องควรรู้ในเทศกาลตรุษจีน” ในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 และวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “เลือดข้นคนจีน: วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย” และ “แนวโน้มนิยายกำลังภายในยุคปัจจุบันและพัฒนาการในอนาคต” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “เลือดข้นคนจีน: วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย” และ “แนวโน้มนิยายกำลังภายในยุคปัจจุบันและพัฒนาการในอนาคต” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “เลือดข้นคนจีน: วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย” โดย ผศ.ถาวร สิกขโกศล นักวิชาการด้านจีนวิทยา คุณยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง และคุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียนเชื้อสายจีนชื่อดัง และ “แนวโน
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “หลี่ไป๋: เซียนสุรา มือกระบี่ กวีเต๋า” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “หลี่ไป๋: เซียนสุรา มือกระบี่ กวีเต๋า” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “หลี่ไป๋: เซียนสุรา มือกระบี่ กวีเต๋า” โดย อ.ทองแถม นาถจำนง และ อ.ทิมทอง นาถจำนง ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ภูมิปัญญาจากคัมภีร์สามอักษร (ซันจื้อจิง)” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ภูมิปัญญาจากคัมภีร์สามอักษร (ซันจื้อจิง)” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “ภูมิปัญญาจากคัมภีร์สามอักษร (ซันจื้อจิง)” โดย ผศ.ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:30-16:
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพ” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพ” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายหัวข้อ “ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพ” โดย ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน

หญิงสาวผู้นั้น กับปริศนาการตายของ “แม่นางซินจุย” มัมมี่ 2,000 ปี สุดมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก
หญิงสาวผู้นั้น กับปริศนาการตายของ “แม่นางซินจุย” มัมมี่ 2,000 ปี สุดมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก
 
เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ ... ผมเพิ่งสังเกตว่า เธอมายืนข้างๆ ไอเย็นจากตัวเธอ ทำให้ผมต้องหันไปมอง ดวงตาสองข้างของเธอเขม็งมองโลงศพไม้ขนาดใหญ่มหึมา เธอมองมันโดยไม่ละสายตาอยู่นาน นานจนผมรู้สึกอึดอัดและต้องก้าวถอยหลังออกมา โลงศพโบราณนี้ทำจากไม้ ยาว 4 เมตร สูง 1.5 เมตร ประกอบจากไม้ 100 กว่าชิ้น บางชิ้นเล็ก บางชิ้นก็ใหญ่และหนักอึ้งมากกว่า 1000 ชั่ง (ราว 500 กิโลกรัม) มันมีอายุอย่างน้อยสองพันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยฮั่นตะวันตก (202 – 25 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
 

จีน

การเดินทางสู่ ‘เสาซาน’
การเดินทางสู่ ‘เสาซาน’
 
เสียงร้องเพลงบูรพาแดง (ตงฟังหง; 东方红)* ของ “หนูนา” มัคคุเทศก์สาวชาวจีน คลอเคลียสร้างความอบอุ่นให้บรรยากาศภายในรถบัสของพวกเราช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนอย่างนี้ อุณหภูมิภายนอกที่ฉางซา มณฑลหูหนาน ลดลงเหลือเพียง 8 องศาเซลเซียส ประกอบกับสภาพอากาศที่หมอกลงจัด ขับให้เพลงจากหญิงสาวชาวสิบสองปันนายิ่งเพิ่มความไพเราะมากขึ้นอีกเป็นกอง
 

จีน

มังกรปลดทุกข์ : ส้วมและสุขาในหน้าประวัติศาสตร์จีน
มังกรปลดทุกข์ : ส้วมและสุขาในหน้าประวัติศาสตร์จีน
 
ส้วมและสุขาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตมนุษย์ นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่า อารยธรรมของมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษร แต่เริ่มต้นเมื่อมนุษย์สร้างห้องส้วมขึ้น ส้วมและสุขามีความเป็นมายาวนานหลายพันปี ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจ
 

จีน

มองจีนผ่านมุมกล้องของ จอห์น ทอมสัน
มองจีนผ่านมุมกล้องของ จอห์น ทอมสัน
 
ในอดีต ชาวตะวันตกส่วนใหญ่รู้จักคนจีนในฐานะพ่อค้าวาณิชที่เดินเรือค้าขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ต่อมาชาวตะวันตกที่เดินทางเข้าไปในประเทศจีนมักจะนำเอาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี และอาณาเขตอันกว้างใหญ่ ไปเผยแพร่ในโลกตะวันตกในรูปแบ
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “การสอนวิชาการเขียนและการแปลในประเทศจีน” และ “การศึกษาและการท่องเที่ยวไต้หวัน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “การสอนวิชาการเขียนและการแปลในประเทศจีน” และ “การศึกษาและการท่องเที่ยวไต้หวัน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยา ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดบรรยายหัวข้อ “การสอนวิชาการเขียนและการแปลในประเทศจีน” และ “การศึกษาและการท่องเที่ยวไต้หวัน”
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “เกร็ดน่ารู้คณะสงฆ์จีนนิกาย” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “เกร็ดน่ารู้คณะสงฆ์จีนนิกาย” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดเสวนาหัวข้อ “เกร็ดน่ารู้คณะสงฆ์จีนนิกาย” บรรยายโดย พระภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา และ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬา
เชิญฟังการบรรยาย “250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา และ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยา ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาหัวข้อ “250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม” บรรยายโดย ผศ.ถาวร สิกขโกศล และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ดำเนินรายการโดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “เกร็ดเรื่องจีนที่คุณไม่เคยรู้” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “เกร็ดเรื่องจีนที่คุณไม่เคยรู้” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “เกร็ดเรื่องจีนที่คุณไม่เคยรู้” บรรยายโดย คุณสมชาย แซ่จิว ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ลูกจีนผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ลูกจีนผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ลูกจีนผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย” บรรยายโดย คุณกษิดิศ อนันทนาธร ผู้จัดการโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-17.00 น.
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “อิทธิพลศิลปะจีนในงานพุทธศิลป์ไทย” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “อิทธิพลศิลปะจีนในงานพุทธศิลป์ไทย” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “อิทธิพลศิลปะจีนในงานพุทธศิลป์ไทย” บรรยายโดย ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-17.00 น.
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “ความฝันในหอแดงกับปมปริศนาการสวรรคตของจักรพรรดิยงเจิ้ง” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “ความฝันในหอแดงกับปมปริศนาการสวรรคตของจักรพรรดิยงเจิ้ง” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “ความฝันในหอแดงกับปมปริศนาการสวรรคตของจักรพรรดิยงเจิ้ง” บรรยายโดย อ.ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.30-17.00 น.
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย  “ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน” บรรยายโดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “คุณค่าและความหมายภาพมงคลจีน” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “คุณค่าและความหมายภาพมงคลจีน” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ คุณค่าและความหมายภาพมงคลจีน (กรณีศึกษาภาพหยางหลิ่วชิง นครเทียนจิน ประเทศจีน) บรรยายโดยดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “ขงเบ้งเคยปราบคนไทหรือเปล่า” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “ขงเบ้งเคยปราบคนไทหรือเปล่า” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “ขงเบ้งเคยปราบคนไทหรือเปล่า” บรรยายโดย อ.ทองแถม นาถจำนง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน