xs
xsm
sm
md
lg

อาศรมสยาม

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “กลวิธีการแปลเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย” และ “สุดยอดถ้ำหินทางพุทธศาสนาแห่งเมืองตุนหวง” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “กลวิธีการแปลเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย” และ “สุดยอดถ้ำหินทางพุทธศาสนาแห่งเมืองตุนหวง” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญบรรยายในหัวข้อ “กลวิธีการแปลเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย: กรณีศีกษาการแปลเอกสารล้านนาในเอกสารโบราณจีน” และ “สุดยอดถ้ำหินทางพุทธศาสนาแห่งเมืองตุนหวง”
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)” และ “จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)” และ “จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)”
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน” และ “เทคนิคการแปลสด ไทย-จีน จีน-ไทย” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน” และ “เทคนิคการแปลสด ไทย-จีน จีน-ไทย” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน” และ “เทคนิคการแปลสด ไทย-จีน จีน-ไทย” ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค 4.0” และ “เรื่องควรรู้ในเทศกาลตรุษจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค 4.0” และ “เรื่องควรรู้ในเทศกาลตรุษจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค 4.0” และ “เรื่องควรรู้ในเทศกาลตรุษจีน” ในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 และวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “เลือดข้นคนจีน: วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย” และ “แนวโน้มนิยายกำลังภายในยุคปัจจุบันและพัฒนาการในอนาคต” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “เลือดข้นคนจีน: วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย” และ “แนวโน้มนิยายกำลังภายในยุคปัจจุบันและพัฒนาการในอนาคต” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “เลือดข้นคนจีน: วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย” โดย ผศ.ถาวร สิกขโกศล นักวิชาการด้านจีนวิทยา คุณยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง และคุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียนเชื้อสายจีนชื่อดัง และ “แนวโน
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “หลี่ไป๋: เซียนสุรา มือกระบี่ กวีเต๋า” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “หลี่ไป๋: เซียนสุรา มือกระบี่ กวีเต๋า” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “หลี่ไป๋: เซียนสุรา มือกระบี่ กวีเต๋า” โดย อ.ทองแถม นาถจำนง และ อ.ทิมทอง นาถจำนง ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
 

จีน

ไหว้เทพวันตรุษจีน และความหมายพิธีกรรมนำสิริมงคลโชคลาภ
ไหว้เทพวันตรุษจีน และความหมายพิธีกรรมนำสิริมงคลโชคลาภ
 
ในวาระดิถีวันปีใหม่ตามประเพณีจีน หรือวันตรุษจีนนี้ ทางมุมจีนขอนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนามหายานและวัฒนธรรมประเพณีจีน โดยอาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน
 

จีน