xs
xsm
sm
md
lg

ออกนอกเคหสถาน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้อำนาจ กอ.รมน.ห้ามบุคคล 4 จว.ใต้ออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด
ราชกิจจาฯ ประกาศให้อำนาจ กอ.รมน.ห้ามบุคคล 4 จว.ใต้ออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้อำนาจ กอ.รมน. ห้ามบุคคล 4 จังหวัดใต้ออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด ประกอบด้วย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน จ.นราธิว
 

ทันเหตุการณ์