xs
xsm
sm
md
lg

อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา

“ สกาย ไอซีที” เปิดทางจัด"คิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย" เข้าถือหุ้น
“ สกาย ไอซีที” เปิดทางจัด"คิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย" เข้าถือหุ้น
 
สกาย ไอซีที จัดทัพใหม่ เดินหน้า SKY GROUP บุกตลาดต่างประเทศกลางปีนี้ ประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด มองธุรกิจท่องเที่ยวและประกันฯ จับมือกลุ่มคิงเพาเวอร์ และเมืองไทยประกันภัย จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้น เข้ามาเป็นผู้ถื
 

หุ้น