xs
xsm
sm
md
lg

อบรมเกษตรกร

ไทยเซ็นทรัลเคมีดึงภาครัฐ/เอกชนลุยโครงการ ‘เกษตรสร้างคุณค่า”หวังแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
ไทยเซ็นทรัลเคมีดึงภาครัฐ/เอกชนลุยโครงการ ‘เกษตรสร้างคุณค่า”หวังแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
ภูมิภาค- ไทยเซ็นทรัลเคมีนำทัพภาครัฐและเอกชนและ มหาวิทยาลัย เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตรของไทย ผ่าน โครงการ “เกษตรสร้างคุณค่า มุ่งเพิ่มองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกภาคส่วน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ ธุรกิจ
 

ภูมิภาค

ไทยเซ็นทรัลเคมีร่วมโรงสีใหญ่ที่ร้อยเอ็ดติวเข้มชาวนาเทคนิคการใช้ปุ๋ยในนาข้าวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง/มิตรสิ่งแวดล้อม
ไทยเซ็นทรัลเคมีร่วมโรงสีใหญ่ที่ร้อยเอ็ดติวเข้มชาวนาเทคนิคการใช้ปุ๋ยในนาข้าวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง/มิตรสิ่งแวดล้อม
 
ร้อยเอ็ด-ไทยเซ็นทรัลเคมีร่วมโรงสีศรีแสงดาว ติวเข้มพี่น้องชาวนาเทคนิคจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยในนาข้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิตเพิ่มและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายรัฐดันการส่งออกข้าวไทย
 

ภูมิภาค