xs
xsm
sm
md
lg

สู้เพื่อลูก

“พิพิธภัณฑ์แม่”ศูนย์เรียนรู้ยิ่งใหญ่ จาก“จิตวิญญาณ”นิรันดร์
“พิพิธภัณฑ์แม่”ศูนย์เรียนรู้ยิ่งใหญ่ จาก“จิตวิญญาณ”นิรันดร์
 
โครงการ “พิพิธภัณฑ์แม่” อุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพ มีเป้าหมายเพื่อยกย่องเชิดชูความรักของแม่ ความรักต่อสันติภาพ และพัฒนาไปสู่จิตวิญญาณของความเป็นแม่ อันจะช่วยยกระดับความเป็นมนุษย์ เป็นพลังแห่งสันติสุข ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทางสังคม แปรเป็นพิพิธภัณฑ์แม่แห่งแรกของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น
 

Green Innovation & SD