xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในหลวงโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ในหลวงโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดอาราธนา ให้สมเด็จพระสังฆราช ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
ในหลวง โปรดอาราธนา ให้สมเด็จพระสังฆราช ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
 
ในหลวง โปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันนี้ (9 พ.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริย
 

Online Section

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริให้วัดตั้งโรงทานช่วยคนรายได้น้อย
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริให้วัดตั้งโรงทานช่วยคนรายได้น้อย
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์โควิด-19วันนี้ (4 พ.ค.) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ ประกาศ สำนัก
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

อธิบดี พช.ยัน "สมเด็จพระสังฆราช" ทรงแข็งแรงดี ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19
อธิบดี พช.ยัน "สมเด็จพระสังฆราช" ทรงแข็งแรงดี ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19
 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นศิษย์เอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงข่าวลือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ ติดโควิด-19 โด
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราช ถวายนามพระพุทธรูปปางประทานพร "พระพุทธพัฒนปชานาถ"
สมเด็จพระสังฆราช ถวายนามพระพุทธรูปปางประทานพร "พระพุทธพัฒนปชานาถ"
 
วันนี้ (28 มี.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามพระพุทธรูป ปางประทานพร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารกรม เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับลิขิตประทานชื่อ พระพุทธรูปปางประทานพร
 

ทันเหตุการณ์

แต่งตั้ง "พระพรหมบัณฑิต-ดร.สุชาติ" เป็น กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจร
แต่งตั้ง "พระพรหมบัณฑิต-ดร.สุชาติ" เป็น กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจร
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีหนังสือลงนามโดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ
 

ทันเหตุการณ์

“หญิงแม้น” รับขวัญลูกชายหนึ่งเดือน โดยพระสังฆราชฯ ทรงขลิบผม
“หญิงแม้น” รับขวัญลูกชายหนึ่งเดือน โดยพระสังฆราชฯ ทรงขลิบผม
 
เพิ่งมีข่าวเกรียวกราวไปเมื่อไม่นานว่า “หญิงแม้น-ม.ร.ว แม้นนฤมาศ ยุคล” คลอดลูกชายกับสามีนักธุรกิจ “ซัน-ต่อสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต” จนคนในตระกูลและเพื่อนพ้องน้องพี่ฉลองรับหลานกันแรมเดือน นี่เผลอแป๊บเดียวก็มีอายุครบขวบแล้ว ล่าสุด ได้เดิ
 

Celeb Online

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ความว่า “เด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคมไทย ซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่วงโรยสู่วัยชราในไม่ช้า พลังของเด็กๆ
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน "สติสัมปชัญญะ" เป็นพระคติธรรม วันเด็กแห่งชาติ 2564
สมเด็จพระสังฆราช ประทาน "สติสัมปชัญญะ" เป็นพระคติธรรม วันเด็กแห่งชาติ 2564
 
วันนี้ (8 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ความว่า “เด็กและเยาวชนค
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมและพรเนื่องในปีใหม่ 2564 ขอให้มีความเมตตาธรรมและสามัคคี
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมและพรเนื่องในปีใหม่ 2564 ขอให้มีความเมตตาธรรมและสามัคคี
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า “บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แล้ว ในเทศกาลเช
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2564
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2564
 
วันนี้ (1 ม.ค.2564) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่าบัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แล้ว ในเท
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ 2564 "ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"
สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ 2564 "ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"
 
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่าสพฺ
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2564
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2564
 
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่า“สพฺเพสํ สงฺฆภู
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2564
สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2564
 
สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สังฆราชประทานไฟพระฤกษ์ วธ.อัญเชิญประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2564 เสริมสิริมงคลทั่วไทย
สังฆราชประทานไฟพระฤกษ์ วธ.อัญเชิญประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2564 เสริมสิริมงคลทั่วไทย
 
วันนี้ ( 16 ธ.ค.) ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับไฟพระฤกษ์ประทาน เพื่ออัญเชิญไปในการประ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 11
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 11
 
วันนี้ (16 ธ.ค. 63) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมายังวัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ส
 

ทันเหตุการณ์

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
"สมเด็จพระสังฆราชฯ" มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
 
เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ระบุว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ
 

ทันเหตุการณ์

“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระดำรัสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ ทรงแนะคนไทยศึกษา “ทศพิธราชธรรม” น้อมนำเป็นแบบอย่าง
“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระดำรัสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ ทรงแนะคนไทยศึกษา “ทศพิธราชธรรม” น้อมนำเป็นแบบอย่าง
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ ทรงแนะคนไทยศึกษาทศพิธราชธรรม น้อมนำเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะเรื่อง “ทาน” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เจ้าพระคุณ สมเด็
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

รบ.ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 28 พ.ย.
รบ.ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 28 พ.ย.
 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
 

ทันเหตุการณ์

ไทยออยล์จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่
ไทยออยล์จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่
 
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามอาคารว่า สัฏฐิว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“ก้อย รัชวิน” งดงามเจิดจรัส ในชุดไทยสุดหรู ควงคู่ “ตูน บอดี้สแลม” กราบขอพรสมเด็จพระสังฆราชฯ
“ก้อย รัชวิน” งดงามเจิดจรัส ในชุดไทยสุดหรู ควงคู่ “ตูน บอดี้สแลม” กราบขอพรสมเด็จพระสังฆราชฯ
 
เรียกได้ว่างดงามเจิดจรัส สวย หล่อทั้งคู่ สำหรับว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาวที่เตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์อีกคู่ สำหรับ “ ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม” และ “ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ”
 

บันเทิง

สายธารพระราชศรัทธาในสมเด็จพระญาณวชิโรดมแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สายธารพระราชศรัทธาในสมเด็จพระญาณวชิโรดมแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบทอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชบุรพการีแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูยอยกพระศาสนาด้วยการทรงสังคายนาพระศาสนา
 

ผู้จัดการรายวัน

งดงาม “เจนี่” นุ่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญวันเกิดลูกสาวพร้อม “มิกกี้”
งดงาม “เจนี่” นุ่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญวันเกิดลูกสาวพร้อม “มิกกี้”
 
เรียกได้ว่านานๆทีจะได้ยลโฉม ดาราสาว “เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” สวมชุดผ้าไทยสุดงดงาม เรียบหรูดูดีแบบนี้ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวพร้อมสามี “มิกกี้ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” และลูกสาว “น้องโนล่า” ได้ถือโอกาสฤกษ์งามยามดีในวันคล้ายวันเกิด 1 ขวบลู
 

บันเทิง

รางวัลให้คนทำดี “หมอบอย” ผอ. AIC Clinic บำเพ็ญตนต่อสาธารณะ
รางวัลให้คนทำดี “หมอบอย” ผอ. AIC Clinic บำเพ็ญตนต่อสาธารณะ
 
ร่วมยินดีไปกับ คุณหมอบอย นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ ผอ. AIC Clinic ที่ได้รับคัดเลือกจาก ผลงาน การบำเพ็ญตนต่อสาธารณะ ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงได้เข้ารับของที่ระลึกจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการ สมเด็จพระสั
 

Online Section

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
 
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบ
 

ทันเหตุการณ์

ทิพยประกันภัย อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระสังฆราช ทอดถวาย ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช
ทิพยประกันภัย อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระสังฆราช ทอดถวาย ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้ทิพยประกันภัย เพื่ออัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราชสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน
 

หุ้น

ในหลวง ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดพระเชตุพนฯ พร้อมถวายพระมหาสังวาลนพรัตนฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา ครั้งแรกในรัชกาล
ในหลวง ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดพระเชตุพนฯ พร้อมถวายพระมหาสังวาลนพรัตนฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา ครั้งแรกในรัชกาล
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563
 

Online Section

ในหลวงทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดพระเชตุพนฯ พร้อมถวายพระมหาสังวาลนพรัตนฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาครั้งแรกในรัชกาล
ในหลวงทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดพระเชตุพนฯ พร้อมถวายพระมหาสังวาลนพรัตนฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาครั้งแรกในรัชกาล
 
วันนี้ (10 ต.ค.63) เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ
 

ทันเหตุการณ์

“สมเด็จพระสังฆราชฯ”ประทานพระคติธรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
“สมเด็จพระสังฆราชฯ”ประทานพระคติธรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ความว่า “บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ ต่างต้องการชัยชนะ และต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิด พูด
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้"อนุชา นาคาศัย"เข้าเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้"อนุชา นาคาศัย"เข้าเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 
วันนี้ (12 ก.ย.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชา
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก-มังคลาภิเษกปูชนียมงคลวัตถุ 150 ปี วัดราชบพิธฯ
สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก-มังคลาภิเษกปูชนียมงคลวัตถุ 150 ปี วัดราชบพิธฯ
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลวัตถุ เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศักราช 2563
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก-มังคลาภิเษกปูชนียมงคลวัตถุ 150 ปีวัดราชบพิธฯ
สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก-มังคลาภิเษกปูชนียมงคลวัตถุ 150 ปีวัดราชบพิธฯ
 
วันที่ 5 กันยายน 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลวัตถุ เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 

ทันเหตุการณ์

รัฐบาลเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 5-8 ก.ย.นี้
รัฐบาลเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 5-8 ก.ย.นี้
 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสานักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั
 

ทันเหตุการณ์

รัฐบาลเชิญเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน“เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 5-8 ก.ย. ณ พุทธมณฑล
รัฐบาลเชิญเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน“เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 5-8 ก.ย. ณ พุทธมณฑล
 
รัฐบาลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันที่ 5-8 ก.ย.ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม
 

การเมือง

“รัฐบาล” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 5-8 ก.ย.นี้ ที่พุทธมณฑลฯ
“รัฐบาล” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 5-8 ก.ย.นี้ ที่พุทธมณฑลฯ
 
“รัฐบาล” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.63 ณ พุทธมณฑล
 

การเมือง

ประมวลภาพ...ประมูลงานศิลปะระดมทุนสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ” 100 ปีราชภัฏโคราช โกยเฉียด 2 ล้าน
ประมวลภาพ...ประมูลงานศิลปะระดมทุนสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ” 100 ปีราชภัฏโคราช โกยเฉียด 2 ล้าน
 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- หม่อมเจ้าฑิฆัมพร เสด็จเป็นประธานเปิดประมูลสุดยอดผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ-นานาชาติและศิลปินระดับชาติ ระดมทุนจัดสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ” พุทธศิลป์นุสรณ์ 100 ปี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ทำรายได้รวม 1,800,000 บาท
 

ภูมิภาค

ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯสมเด็จพระพันปีหลวง
ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯสมเด็จพระพันปีหลวง
 
ผู้จัดการรายวัน 360 - ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563 พร้อมทรงเยี่ยมประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง-พระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
ในหลวง-พระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
 
วันนี้ 12 สิงหาคม 63 เวลา 18.01น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้า
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ
 

Online Section

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ใจความว่า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใ
 

ทันเหตุการณ์

พสกนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
พสกนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
 
ผู้จัดการรายวัน 360 - “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ พล.อ.อ.เกษม ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๓ ณ ท่าวาสุกรี นายกฯ - ภริยา นำ ครม. และพสกนิกรทั่วประเทศ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
 

ผู้จัดการรายวัน

'สมเด็จพระสังฆราช'มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
'สมเด็จพระสังฆราช'มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า“อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
 

ทันเหตุการณ์