xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

รู้ยัง!? “Good Society Expo 2019”เปิดพื้นที่ส่งเสริม Active Citizen รวมพลังแก้ปัญหาสังคม
รู้ยัง!? “Good Society Expo 2019”เปิดพื้นที่ส่งเสริม Active Citizen รวมพลังแก้ปัญหาสังคม
 
งาน “Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง” กลไกหลอมรวมพลังพลเมืองเชิญชวนประชาชนทำความดี และมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามความถนัดกับช่องทางแก้ปัญหาสังคม ร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงกว่า 100 องค์กร ผู้ขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็นหลัก “เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม คนพิการ ต้านทุจริต คุณภาพชีวิตระยะท้าย” พร้อมช่องทางการให้ที่หลากหลาย ทั้ง “เทใจ ปันกัน ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกิฟเวอร์ เครือข่ายจิตอาสา ชุมชนมีวนา อโชก้า ประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)” บนพื้นที่ 9 โซนกิจกรรม นำเสนอปัญหาและทางออกที่ทุกคนมีส่วนร่วมและคาดหวังผลได้ กำหนดจัดวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทรัลเวิลด์
 

Green Innovation & SD

(รับชมคลิป) ก.ล.ต. ร่วมกับ สวส. และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จัดสัมมนาส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(รับชมคลิป) ก.ล.ต. ร่วมกับ สวส. และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จัดสัมมนาส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ก.ล.ต. จับมือ สวส. และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมจัดงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)
 

หุ้น