xs
xsm
sm
md
lg

สกสค

สะเทือนวงการครู!! ป.ป.ช. เชือด “ 20 บิ๊ก สกสค.  ปมปล่อยกู้เงิน ช.พ.ค. ให้ ‘บิลเลี่ยน กรุ๊ป’ 2.1 พันล้าน/400 ล้าน มิชอบ ปูด! เครือข่าย ‘เดอะบิ๊ก’ ใช้ “ใบหุ้นปลอม”สโมสรฟุตบอลเรดดิ้ง วางประกัน
สะเทือนวงการครู!! ป.ป.ช. เชือด “ 20 บิ๊ก สกสค. ปมปล่อยกู้เงิน ช.พ.ค. ให้ ‘บิลเลี่ยน กรุ๊ป’ 2.1 พันล้าน/400 ล้าน มิชอบ ปูด! เครือข่าย ‘เดอะบิ๊ก’ ใช้ “ใบหุ้นปลอม”สโมสรฟุตบอลเรดดิ้ง วางประกัน
 
สะเทือนวงการครู!! ป.ป.ช. เชือด “ 20 บิ๊ก สกสค. ในบอร์ด ช.พ.ค. พร้อมเครือข่าย ‘เดอะบิ๊ก’ อดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ โดนด้วย!” พันปมปล่อยกู้เงิน ช.พ.ค. ให้ ‘บิลเลี่ยน กรุ๊ป’ ของ ‘เดอะบิ๊ก’ 2.1 พันล้าน และ 400 ล้านบาท โดยมิชอบ เผยมีการใช้ “ใบหุ้นปลอม”ของสโมสรฟุตบอลเรดดิ้ง 50 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 ปอนด์ มาวางเป็นประกัน แถมยังวาง “เช็คโฉนดที่ดิน” และ “ดร๊าฟ” มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,200 ล้านบาท) ปลอมให้ บอร์ด สกสค. ถือไว้
 

การเมือง