xs
xsm
sm
md
lg

วิศวกรข้อมูล

10 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Artificial Intelligence และ Big Data ในประเทศไทย
10 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Artificial Intelligence และ Big Data ในประเทศไทย
 
ว่า Big Data กับ Artificial Intelligence หรือ AI เป็นคำฮิต ยอดฮิต ตามกระแส Thailand 4.0 ทำให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เห่อคำนี้ แสวงหาโดยวิธีการต่าง ๆ ที่จะให้หน่วยงานของตนเอง ได้มีข้อมูลใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ สั่งการกันยกใหญ่
 

ผู้จัดการรายวัน