xs
xsm
sm
md
lg

ลดใช้พลาสติก

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [28 กันยายน 2561]
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [28 กันยายน 2561]
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลำดับ ตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่จะเล่าให้พี่น้
 

ทันเหตุการณ์

ครม.เห็นชอบตั้งคลังสมอง รวบรวมนักวิจัยไทย-เทศ ศึกษานโยบายรองรับ ศก.ยุคดิจิทัล
ครม.เห็นชอบตั้งคลังสมอง รวบรวมนักวิจัยไทย-เทศ ศึกษานโยบายรองรับ ศก.ยุคดิจิทัล
 
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการตั้งมูลนิธิสุริยานุวัฒน์ เป็นหน่วยงานลูกในสังกัด สศช. แต่ไม่ได้เป็นส่วนราชการ หวังให้เกิดความคล่องตัวในการทำง
 

ทันเหตุการณ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดมหกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดมหกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัด “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรม ส่งเสริมเม
 

Online Section

"อัศวิน" สั่งผู้บริหาร กทม.พกแก้วน้ำมาเอง เทอมหน้า "นมโรงเรียน" ไม่มีพลาสติก
"อัศวิน" สั่งผู้บริหาร กทม.พกแก้วน้ำมาเอง เทอมหน้า "นมโรงเรียน" ไม่มีพลาสติก
 
อัศวิน ลั่นประชุมผู้บริหาร กทม.ต้องปลอดพลาสติกและโฟม สั่งผู้บริหารทุกคนเอาแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง เดินหน้าเป็นแบบอย่าง พร้อมลุยใช้ถุงผ้าใส่ยาใน รพ.สังกัด กทม. เทิมหน้านมโรงเรียนต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต