xs
xsm
sm
md
lg

ร้านอิ่มจัง

รุดเยี่ยมจิตอาสาให้กำลังใจ“เจ้าของร้านอิ่มจัง 10 บาท”สาขานครปฐม
รุดเยี่ยมจิตอาสาให้กำลังใจ“เจ้าของร้านอิ่มจัง 10 บาท”สาขานครปฐม
 
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ยกขบวนเยี่ยมให้กำลังใจ “เจ้าของร้านอิ่มจัง 10 บาท” ที่นครปฐม ยกย่องเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ร้านอ
 

Online Section