xs
xsm
sm
md
lg

ร้านภูฟ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน "ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า"
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน "ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า"
 
เว็บไซต์ ร้านภูฟ้า เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรในวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ. 2564ในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโป
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้เชิญเชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้เชิญเชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ
 
ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้หา
 

ทันเหตุการณ์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564
“กรมสมเด็จพระเทพฯ”พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวหน้าตาสดใสและขวดนมสด พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย สิรินธร ให้แก่ ร้านภูฟ้านอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แ
 

ทันเหตุการณ์

สายหวานป้องกันโควิด! ร้านภูฟ้าเปิดขายหน้ากากผ้าลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง
สายหวานป้องกันโควิด! ร้านภูฟ้าเปิดขายหน้ากากผ้าลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง
 
ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) จัดจำหน่ายหน้ากากผ้าพิมพ์ภาพวาดลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง เพื่
 

Celeb Online

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน'หนูนำพืชผลเจริญ'
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน'หนูนำพืชผลเจริญ'
 
เว็บไซต์ร้านภูฟ้าเผยแพร่ข้อความระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีชวด พ.ศ.2563 คำและความหมายของพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีนคือ
 

ทันเหตุการณ์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานพรวันตรุษจีนปีนี้ “หนูนำพืชผลเจริญ”
กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานพรวันตรุษจีนปีนี้ “หนูนำพืชผลเจริญ”
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรเนื่องในวันตรุษจีนปี 2563 “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” หรือ “หนูนำพืชผลเจริญ” ซึ่งผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ จะพบแต่ความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง
 

Online Section

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้จัด นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้จัด นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”
 
ร้านภูฟ้าผสมผสาน เป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่
 

Celeb Online

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียว
“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงเปิดนิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียว
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภ
 

ทันเหตุการณ์

ร.๑๐เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล  พระราชทานเครื่องราชฯทูลกระหม่อมฯ
ร.๑๐เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล พระราชทานเครื่องราชฯทูลกระหม่อมฯ
 
ในหลวง-พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคเพิ่ม-พูล กินข้าวเปลือก-น้ำ-หญ้า พยากรณ์ธัญญาหารผลาหาญสมบูรณ์ น้ำท่าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประชาชนแห่เข้าร่วมพิธีคึกคัก รับเมล็ดพันธุ์เสริมศิริมงคลทั่วถึง พร้อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.๑๐ ชั้นที่ 1 เชิดชูพระเกียรติยศ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา” และพระราชทานแก่ “พล.อ.เปรม” ด้วย
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทายพระโคปี 2562 น้ำท่าบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดี
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทายพระโคปี 2562 น้ำท่าบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ พิธีมณฑลท้องสนามหลวง พระโคเพิ่ม-พูล กินข้าวเปลือก น้ำและหญ้า ปีนี้ ธัญญาหารผลาหาญสมบูรณ์ น้ำท่าเพียง
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
วันนี้ (9 พ.ค.62) เวลา 08.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุส
 

ทันเหตุการณ์

“บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 2562” ทำลายสถิติยอดบริจาคช่วยเด็กถิ่นทุรกันดารสูง  44  ล้านบาท
“บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 2562” ทำลายสถิติยอดบริจาคช่วยเด็กถิ่นทุรกันดารสูง 44 ล้านบาท
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน งานกาลาดินเนอร์การกุศล “บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 2562” (Bangkok Chefs Charity) ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) ผู้นำเข้าสินค้าอาหารระดั
 

Online Section

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปีหมูทอง 2562
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปีหมูทอง 2562
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ครอบครัวคุณพลอยไพลิน ร่วมเสด็จด้วย ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงมาเฝ้าฯรับเสด็จ จำนวนมาก พร้อมโบกธงชาติและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องตลอดเส
 

Online Section

“บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 2562”จากโรงแรมหรู สู่โรงเรียนชายแดน
“บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 2562”จากโรงแรมหรู สู่โรงเรียนชายแดน
 
BANGKOK CHEFS CHARITY2019 ระดม 22 เชฟชื่อดังจากโรงแรมหรูระดับห้าดาว และเชฟจากครัวการบินไทย ร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษจากวัตถุดิบชั้นเลิศ และพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ“จัน-กะ-ผัก” รวมทั้งน้ำมันเมล็ดชาจาก“ภัทรพัฒน์”และ“กาแฟ”จากร้านภูฟ้า พร้อมแฟชั่นโชว์และการประมูล“ผ้าปกากะญอ” เพื่อนำรายได้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 

Green Innovation & SD

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ พร้อมทรงช่วยเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้า
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ พร้อมทรงช่วยเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้า
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
 

Online Section

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก พร้อมทรงช่วยเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้า
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก พร้อมทรงช่วยเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้า
 
วันนี้ (7 ม.ค.) เวลา 18.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมี พล.อ.ต.สุพิชัย
 

ทันเหตุการณ์

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทอดพระเนตรนิทรรศการ-ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทอดพระเนตรนิทรรศการ-ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฉลองพระองค์ชุดไทยย้อนยุค เสด็จมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณ
 

Online Section

พระองค์โสมฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ รวม 28 วันมี ปชช.เข้าชมงานแล้วกว่า 7 แสนคน
พระองค์โสมฯ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ รวม 28 วันมี ปชช.เข้าชมงานแล้วกว่า 7 แสนคน
 
วันนี้ (6 ม.ค.62) เวลา 17.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฉลองพระองค์ชุดไทยย้อนยุค เสด็จมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมี พลอา
 

ทันเหตุการณ์

พระองค์ทีปังกรฯ ทรงนำพระสหายมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ ทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือพระราชพิธี
พระองค์ทีปังกรฯ ทรงนำพระสหายมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ ทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือพระราชพิธี
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมด้วยพระสหายและครอบครัวพระสหาย เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ร่วมทอดพระเนตรการแสดงแสง สี เสียง กาพย์เห่เรือ ที่บริเ
 

Online Section

องคมนตรีเข้าเยี่ยมชมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
องคมนตรีเข้าเยี่ยมชมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
 
วันนี้ (2 ม.ค.) เวลา 17.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) นิทรรศการรัชกาลที่ 1-4 นิทรรศการอาคารเลโก้ ร้านจิตอาสา 904 มัจฉาพา
 

ทันเหตุการณ์

พระองค์เจ้าทีปังกร ฉลองชุดไทยราชประแตน เสด็จงานอุ่นไอรักฯ  ประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
พระองค์เจ้าทีปังกร ฉลองชุดไทยราชประแตน เสด็จงานอุ่นไอรักฯ ประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ชุดไทยราชประแตน มาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
 

Online Section

พระองค์เจ้าทีปังกร ฉลองชุดไทยราชประแตนเสด็จงานอุ่นไอรักฯ ประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
พระองค์เจ้าทีปังกร ฉลองชุดไทยราชประแตนเสด็จงานอุ่นไอรักฯ ประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
 
วันนี้ (26 ธันวาคม 2561) เวลา 19.00 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ชุดไทยราชประแตน พระภูษาสีแดง โจงกระเบนสีแดงเลือดนก เสด็จจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้
 

ทันเหตุการณ์

ร.10ทรงปลื้มพระราชหฤทัย   ปชช.ชมงานอุ่นไอรักฯมีความสุข
ร.10ทรงปลื้มพระราชหฤทัย ปชช.ชมงานอุ่นไอรักฯมีความสุข
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลื้มพระราชหฤทัย ที่ทอดพระเนตรเห็นพสกนิกรของพระองค์มีความสุข จากงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ได้ซึมซับวิถีไทยย้อนยุคในอดีต ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน
 

ผู้จัดการรายวัน

เสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พสกนิกรปลื้มปีติได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด
เสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พสกนิกรปลื้มปีติได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในการนี้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยสีชมพู ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการภาพแห่งความทรงจำพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตลอดเส้นทางทรงพระดำเนินเยี่ยมชมงานประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้าฯ รอรับเสด็จ โดยต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง และปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างมากด้วยได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
 

Online Section

“สมเด็จพระเทพฯ”ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ ปชช.เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
“สมเด็จพระเทพฯ”ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ ปชช.เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
 
วันนี้ (11 มี.ค.) เวลา 19.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในการนี้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยสีชมพูเมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลัยถวายร
 

ทันเหตุการณ์

แสงผึ้ง..น้ำผึ้งหวานเดือนห้าจากดอกลำไย (ชมคลิป)
แสงผึ้ง..น้ำผึ้งหวานเดือนห้าจากดอกลำไย (ชมคลิป)
 
เริ่มต้นจากชาวสวนลำไยที่ล้มลุกคลุกคลาน ชีวิตที่รายได้ไหลเข้าปีละครั้งเมื่อลำไยออกผล ป้าพัชณี วงษาฝั้น คุณยายชาวสวนลำไย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ผู้มีใจสู้ เห็นตัวอย่างของคนเลี้ยงผึ้งที่นำผึ้งมาเลี้ยงในสวน ไม่ถึง 10 วัน รายได้จากน้ำผึ้งมากกว่าชาวสวนลำไยทั้งปี จึงหาความรู้ศึกษาการเลี้ยงผึ้ง เพาะพันธุ์ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมในระดับครอบครัว รวบรวมชาวสวนอีก 80 ครอบครัว ชักชวนให้เลี้ยงผึ้งเพื่อมีรายได้ตลอดทั้งปี
 

SMEs

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต”
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 51” จัดโดย สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย
 

Celeb Online

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จิตอาสาฯ เตรียมเปลี่ยนต้นข้าวคืนนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จิตอาสาฯ เตรียมเปลี่ยนต้นข้าวคืนนี้
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ด้านสำนักพระราชวังได้นำต้นข้าวจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจัดเตรียมไว้เพื่อทำการเปลี่ยนต้นข้าวเดิมที่นำมาจัดแสดงในงานอุ่นไอรักฯ ที่ชำรุดทรุดโทรมบางต้นออกเพื่อให้เกิดความสวยงาม
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
 
วันนี้(26 ก.พ.) เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วตรวจเยี่ยมโซนนิทรรศก
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร "ตรุษจีน" ให้คนไทย "ร่ำรวย และรุ่งเรือง" ตลอดปี
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร "ตรุษจีน" ให้คนไทย "ร่ำรวย และรุ่งเรือง" ตลอดปี
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ 2561 ให้ชาวไทย รวยและรุ่งเรือง ตลอดปี พรพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน ความหมายมงคลในปีนี้คือคำว่า #20852;#26106; อ่านว่า ซิงว่าง (x#299;ngw#224;ng) มีความหมายว่า ร่ำรวย รุ่งเรือง
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ องมนตรีติดตามชมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"ปชช.แต่งชุดไทยร่วมงานคึกคัก
ร.10 โปรดเกล้าฯ องมนตรีติดตามชมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"ปชช.แต่งชุดไทยร่วมงานคึกคัก
 
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11
 

ทันเหตุการณ์

งามอย่างไทย “ลาล่า-ลูลู่-แนน-โบว์ลิ่ง” ชวนแต่งชุดย้อนยุค เที่ยวงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
งามอย่างไทย “ลาล่า-ลูลู่-แนน-โบว์ลิ่ง” ชวนแต่งชุดย้อนยุค เที่ยวงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ทุกวันอาทิตย์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 10.30-21.00 น. วันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ซึ่งตัวแทนศิลปินดาราจาก ช่อง 8 และ อาร์สยาม ได้แก่ ลาล่า-ลูลู่ อาร์สยาม , โบว์ลิ่ง ปริศนา จากเรื่อง เสน่ห์นางครวญ และ แนน-กฤตพร จากเรื่อง ดงผู้ดี ยังได้แต่งชุดย้อนยุคเพื่อเที่ยวชมและร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มาเที่ยวในในงานนี้อีกด้วย
 

บันเทิง

การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว มีความพร้อมแล้วกว่า 95%
การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว มีความพร้อมแล้วกว่า 95%
 
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการซ้อมใหญ่ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่พระลานพระราชวังดุสิต ว่า ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมแล้วกว่าร้อยละ 95 เหลือเพียงการทดสอบระบบไฟแสงสีเท่านั้น โดยการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
 

ทันเหตุการณ์

“ประยุทธ์” ย้ำ “ไทยนิยม” ไม่ได้แฝงทำประโยชน์ให้รัฐบาล
“ประยุทธ์” ย้ำ “ไทยนิยม” ไม่ได้แฝงทำประโยชน์ให้รัฐบาล
 
“ประยุทธ์” ย้ำ “ไทยนิยม” สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ “ในหลวง ร. 9 - ร.10” ยันไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์กับรัฐบาล เผยข่าวดีขยาย “คลินิกแก้หนี้” ไปยังกลุ่มอาชีพอิสระ พร้อมชวนประชาชนติดตามข่าวสารรัฐบาลเพิ่ม 4 ช่องทาง
 

การเมือง

คำต่อคำ : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 กุมภาพันธ์ 2561
คำต่อคำ : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 กุมภาพันธ์ 2561
 
...สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่ออุ่นไอรัก คลายความหนาว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แ
 

ทันเหตุการณ์

เชิญชวน ปชช.แต่งกายย้อนยุคร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้
เชิญชวน ปชช.แต่งกายย้อนยุคร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานฤดูหนาว ภายใต้ชื่อ อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ในวันอาทิตย์ถึงวั
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต 8 ก.พ.-11 มี.ค.61
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต 8 ก.พ.-11 มี.ค.61
 
พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (9 ม.ค.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์ จัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่อ อุ่นไอรัก คลายความหนาว บริเวณพระลานพระราชวั
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯให้จัดงาน"อุ่นไอรักฯ"  น้อมรำลึกพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
โปรดเกล้าฯให้จัดงาน"อุ่นไอรักฯ" น้อมรำลึกพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
 
ผู้จัดการรายวัน360- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้ ที่ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
 

ผู้จัดการรายวัน

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
 
วันนี้ (7 ม.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง
 

ทันเหตุการณ์

ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” น้อมรำลึกถึงราชวงศ์จักรี
ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” น้อมรำลึกถึงราชวงศ์จักรี
 
“ประยุทธ์” เผย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี พร้อมพระราชทานชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นบัตร ส.ค.ส.
 

การเมือง

ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
 
ในปีจอ พ.ศ. 2561 นี้ ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์ทั้ง 2 ภาพ มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลทั้ง 8 สี ที่จะออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ ภาพฝีพระหัตถ์ภาพแรกเป็นภาพสุนัขหูตั้ง ตากลมโต สีน้ำตาล ลักษณะหูตั้งและตากลมโตนั้นแสดงถึงความฉลาดเฉลียว ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อีกทั้ง
 

Celeb Online

"ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม" พระนัดดาผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อยในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 2
"ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม" พระนัดดาผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อยในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 2
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อยในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 2
 

Online Section

รมต.ก.วิทย์ฯ เดินทางไป ปท.เยอรมัน หารือแนวทางยกระดับศก.ไทย รองรับ อุตฯ4.0
รมต.ก.วิทย์ฯ เดินทางไป ปท.เยอรมัน หารือแนวทางยกระดับศก.ไทย รองรับ อุตฯ4.0
 
รมต. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร และเครื่อข่าย เดินทางไปยังประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อศึกษาแนวทางดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้าน วทน. รองรับสร้างพื้นที่นวัตกรรม และ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้าน ผอ. สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ ชี้ การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เรื่องง่าย ไทยต้องมีความชัดเจนเน้นผลิตมาก หรือ ผลิตเพื่อสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
 

SMEs