xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์  ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์  ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี พร้อมทอดพระเนตรคลินิกจิตสังคม เน้นเสริมสุขภาพทางจิตและใจในกระบวนการยุติธรรม
 

Online Section

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น ด้วยทรงพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพร
 

ทันเหตุการณ์

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จฯแทนพระองค์  ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ แก่เรือนจำเป้าหมายแห่งที่ 18
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จฯแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ แก่เรือนจำเป้าหมายแห่งที่ 18
 
ฃด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำโดยทรงเห็นว่า แม้ว่าผู้ต้องขังเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายบ้านเมืองและต้องมารับโทษในเรือนจำ แต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนคนไทยกลุ่ม
 

Online Section

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยทรงเห็นว่า แม้ว่าผู้ต้องขังเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายบ้านเมืองและต้องมารับโทษในเรือนจำ แต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนคนไทยกลุ่มห
 

ทันเหตุการณ์

“กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ”เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ เรือนจำกลางคลองไผ่
“กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ”เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ เรือนจำกลางคลองไผ่
 
วันนี้ (2 มี.ค.63) เวลา 14.17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ เรือนจำกลางเขาบิน ทอดพระเนตรกิจกรรมเสียงเพลงศิลปะบำบัดจิตใจ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ เรือนจำกลางเขาบิน ทอดพระเนตรกิจกรรมเสียงเพลงศิลปะบำบัดจิตใจ
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากขา
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ กรมหลวงพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ เรือนจำกลางเขาบิน
ร.10 โปรดเกล้าฯ กรมหลวงพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ เรือนจำกลางเขาบิน
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากขา
 

ทันเหตุการณ์

พระราชทานเครื่องมือแพทย์4เรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
พระราชทานเครื่องมือแพทย์4เรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
 
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมาย ในภาคใต้ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำ เป้าหมายในภาคใต้ โครงการราชทัณฑ์
 

Online Section

ในหลวง โปรดเกล้าฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพัชร เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
ในหลวง โปรดเกล้าฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพัชร เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
 
วันนี้ (2 ก.พ.62) เวลา 13.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปั
 

ทันเหตุการณ์