xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์  ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์  ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี พร้อมทอดพระเนตรคลินิกจิตสังคม เน้นเสริมสุขภาพทางจิตและใจในกระบวนการยุติธรรม
 

Online Section

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น ด้วยทรงพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพร
 

ทันเหตุการณ์

พระราชทานเครื่องมือแพทย์4เรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
พระราชทานเครื่องมือแพทย์4เรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
 
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมาย ในภาคใต้ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำ เป้าหมายในภาคใต้ โครงการราชทัณฑ์
 

Online Section

ในหลวง โปรดเกล้าฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพัชร เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
ในหลวง โปรดเกล้าฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพัชร เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้
 
วันนี้ (2 ก.พ.62) เวลา 13.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปั
 

ทันเหตุการณ์