xs
xsm
sm
md
lg

รัฐปาตานี

รวมเป็นหนึ่ง! บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์เรียกร้องชาวปาตานีร่วมกันต่อสู้กำหนดชะตากรรมของตัวเอง (ชมคลิป)
รวมเป็นหนึ่ง! บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์เรียกร้องชาวปาตานีร่วมกันต่อสู้กำหนดชะตากรรมของตัวเอง (ชมคลิป)
 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ – บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งองค์กร-111 ปีสนธิสัญญาแองโกล-สยาม 1909 เรียกร้องให้ชาวปาตานีทุกเชื้อชาติ-ศาสนาต่อสู้ รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อเอาชนะรากเหง้าของปัญหา กำหนดชะตากรรมของตัวเองและลูกหลาน
 

ภาคใต้