xs
xsm
sm
md
lg

ระบบการเงินไทย

ธปท.ร่วมมือ "ก.ล.ต.-คปภ" รับมือปัจจัยเสี่ยง-ตลาดเงินผันผวน
ธปท.ร่วมมือ "ก.ล.ต.-คปภ" รับมือปัจจัยเสี่ยง-ตลาดเงินผันผวน
 
แบงก์ชาติ ระบุปี 2562 ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยยังมีความเสี่ยง จากการเชื่อมโยงกับระบบการเงินโลก และการก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี ย้ำแบงก์ชาติ ก.ล.ต. คปภ. หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน เตรียมเครื่องมือพร้อมรับมือกับการ
 

หุ้น

กนง.ปรับลดจีดีพีปี 61 และ 62 ระบุการขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่ต่อเนื่อง
กนง.ปรับลดจีดีพีปี 61 และ 62 ระบุการขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่ต่อเนื่อง
 
รายงาน กนง.ระบุเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวต่ำกว่ากรณีฐานจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ความผันผวนตลาดการเงินโลก การบริโภคภาคเอกชนที่อาจขยายตัวต่ำกว่าประเมิน ปรับลดจีดีพีปี 61 และ 62 เหลือโตร้อยละ 4.2 และ 4 พร้อมระบุการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอาจไม่ต่อเนื่องเหมือนในอดีต
 

หุ้น