xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯสงขลา

รองผู้ว่าฯสงขลาสั่งทำความสะอาดนางเงือกหลังมือบอนแต่งหน้าพร้อมจัดเวรยามคอยดูแล
รองผู้ว่าฯสงขลาสั่งทำความสะอาดนางเงือกหลังมือบอนแต่งหน้าพร้อมจัดเวรยามคอยดูแล
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯสงขลาพร้อมนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบนางเงือกทองที่ถูกคนมือบอนแต่งหน้า และให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจนกลับมาเหมือนเดิม พร้อมสั่งการจัดเวรยามและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแล
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา แนะผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา-กักตุนหน้ากากอนามัย
รองผู้ว่าฯ สงขลา แนะผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา-กักตุนหน้ากากอนามัย
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา พร้อมคณะลงติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แนะผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้า ขณะที่เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศ “หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน-ผญบ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน-ผญบ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 มุ่งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่ม
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา
รองผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างปัจจุบัน รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้าง เตรียมนำกำหนดอัตราค่า
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำประชาชนจิตอาสาลงพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะ-กำจัดวัชพืชในคลองระโนด
รองผู้ว่าฯ สงขลา นำประชาชนจิตอาสาลงพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะ-กำจัดวัชพืชในคลองระโนด
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชในลำคลองระโนด ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการปรับปรุงฝายชะมวง
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการปรับปรุงฝายชะมวง
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (พิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา
 

ภาคใต้

ปลัด มท.เซ็นคำสั่ง 3 ฉบับ ตั้งรักษาการแทน “ 26 ผู้ว่าฯ” ตั้งแต่ 1 ต.ค.จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ปลัด มท.เซ็นคำสั่ง 3 ฉบับ ตั้งรักษาการแทน “ 26 ผู้ว่าฯ” ตั้งแต่ 1 ต.ค.จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
ปลัด มท.ลงนามคำสั่ง 3 ฉบับ แต่งตั้งรักษาการแทน “ 26 ผู้ว่าฯ” ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ” ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พร้อมให้เงินเดือนใหม่ “24 บิ๊กมหาดไทย-ผู้ว่าฯใหม่” ที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ สูงสุด 76,800 บาท
 

การเมือง