xs
xsm
sm
md
lg

รร.สามเสน

เอ็นไอเอ เปิดหลักสูตรธุรกิจนวัตกรรม ปั้นเด็กมัธยมขับเคลื่อนอนาคต นำร่อง รร.สามเสน
เอ็นไอเอ เปิดหลักสูตรธุรกิจนวัตกรรม ปั้นเด็กมัธยมขับเคลื่อนอนาคต นำร่อง รร.สามเสน
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำร่องเปิดโครงการห้องเรียนนวัตกรรมในหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR@SCHOOL” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับเยาวชน
 

SMEs