xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ ช่วยเหลือผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับผลกระทบจากโควิด 19
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ ช่วยเหลือผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับผลกระทบจากโควิด 19
 
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารแ
 

Green Innovation & SD

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากวิกฤตไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากวิกฤตไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่
 
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย สุริยา มูลศรี (คนกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย
 

Green Innovation & SD

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ  ช่วยเจ้าหน้าที่จากวิกฤตไฟป่า จ.เชียงใหม่
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ ช่วยเจ้าหน้าที่จากวิกฤตไฟป่า จ.เชียงใหม่
 
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย สุริยา มูลศรี (คนกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย เครือเฮอริเทจและพนักงานในเครือ ร่วมใจส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากวิกฤตไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมส่งมอบของทั้งหมดผ่านไปยังหัวหน้าชุดเหยี่ยวไฟทางเหนือ และศูนย์รับบริจาคสิ่งของ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
 

Green Innovation & SD

“มูลนิธิเฮอริเทจฯ” ส่งมอบ “หน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายออร์แกนิค” ให้ “สภากาชาดไทย”
“มูลนิธิเฮอริเทจฯ” ส่งมอบ “หน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายออร์แกนิค” ให้ “สภากาชาดไทย”
 
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทยภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วารี พลไพศาล(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าฝ้ายออร์แกนิค จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ยังต้องการหน้ากากอนามัยจำนวนมาก โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย(ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน
 

Green Innovation & SD

มูลนิธิเฮอริเทจฯ มอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์สภากาชาดไทย
มูลนิธิเฮอริเทจฯ มอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์สภากาชาดไทย
 
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย คุณวารี พลไพศาล (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมส่งมอบต่อยังสถานพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ พร้อมคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม
 

Green Innovation & SD