xs
xsm
sm
md
lg

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้

แบงก์ชาติเตือนเศรษฐกิจใต้ยังต้องระวัง! เจอหนักทั้งไวรัสโคโรนา-ภัยแล้ง-งบ ‘63 ที่ล่าช้า (ชมคลิป)
แบงก์ชาติเตือนเศรษฐกิจใต้ยังต้องระวัง! เจอหนักทั้งไวรัสโคโรนา-ภัยแล้ง-งบ ‘63 ที่ล่าช้า (ชมคลิป)
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธปท.สำนักงานภาคใต้แถลงแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2563 ยังคงมีความเสี่ยงจากทั้งไวรัสโคโรนา-ภัยแล้ง-การลงทุนภาครัฐ เผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 4 ปี 2562 หดตัวจากไตรมาส 3 เนื่องจากผลผลิตปาล์มลดลง แม้จะมี
 

ภาคใต้

แบงค์ชาติคาดเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 1/2563 หดตัว นักท่องเที่ยวลด-กำลังซื้อซบเซา
แบงค์ชาติคาดเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 1/2563 หดตัว นักท่องเที่ยวลด-กำลังซื้อซบเซา
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – แบงค์ชาติเผยแพร่รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4/2562 ชี้ธุรกิจภาคใต้หดตัว ทั้งผลจากเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว นักท่องเที่ยวลดลง อสังหาฯ หดตัว คาดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว ผู้ประกอบการมองมาตรการภาครัฐช่วยระยะสั้
 

ภาคใต้